Copyright ©  scribArt.nl   Webservices CompuSys.NL

Licht bestaat bij de gratie van donker,

donker bij de gratie van licht.
 

Het één kan niet zonder het ánder worden ervaren. Het contrast schept helderheid.
 

Tussen licht en donker ligt het schemergebied waarin dromen gestalte krijgen.

 

Terug naar de thema’s